"Żeby widzieć jasno, wystarczy
zmienić perspektywę." Antoine de Saint-Exupery
Psychoterapia grupowa,
rodzin i par
Terapia indywidualnaTerapia logopedyczna i pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu wykształcenie poprawnej wymowy każdej głoski, emisji dźwięku, wzmocnionej odpowiednim akcentem, rytmem i intonacją oraz rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi i kreatywnego myślenia. Obejmuje zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie przyczyn i skutków różnych zakłóceń procesu porozumiewania się, takich jak:

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z różnymi problemami dotyczącymi rozwoju i zachowania. Polega na:
Polityka prywatności