"Żeby widzieć jasno, wystarczy
zmienić perspektywę." Antoine de Saint-Exupery
Psychoterapia grupowa,
rodzin i par
Terapia indywidualnaTerapia logopedyczna i pedagogiczna

Terapia rodzin i par

Terapia systemowa widzi człowieka jako część większej całości, np. systemu rodzinnego czy zawodowego. Otoczenie wpływa znacząco na zachowanie osoby, a i działania jednostki nie pozostają bez wpływu na kontekst zewnętrzny. Psychoterapeuta pomaga klientowi dostrzec i zrozumieć mechanizmy rządzące jego relacjami z ludźmi wokół oraz znaleźć alternatywne spojrzenie na problemy i nowe, użyteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Towarzyszy i wspiera klienta w procesie odkrywania, wydobywania i wykorzystywania zasobów płynących z bycia częścią systemu, w którym żyje.

Terapia grupowa

Praca terapeutyczna w grupie jest formą pracy nad sobą i swoją komunikacją z otoczeniem, poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Grupie takiej towarzyszą terapeuci, którzy pomagają dostrzec pewne prawidłowości w zachowaniach uczestników. Pozostałe osoby są również wsparciem w drodze do zrozumienia siebie i innych ludzi, poprzez dawanie informacji zwrotnych i możliwych, różnych interpretacji obserwowanych zachowań.

Konsensus - terapia rodzinna, terapia małżeńska, depresja, logopeda, jąkanie, lęki - Bydgoszcz, Inowrocław.

Polityka prywatności