"Nie problem jest problemem, lecz to,
jak ludzie sobie z nim radzą." Virginia Satir
Psychoterapeuci
Cennik
Psychiatra
Cennik
Logopeda
Cennik

Oferta

Psychoterapia Bydgoszcz, Inowrocław
W naszej pracy z Klientami bazujemy głównie na podejściu systemowym do psychoterapii. Pierwsze spotkania z psychoterapeutą mają charakter konsultacyjny. W ich trakcie zbierany jest wywiad dotyczący kontekstu skierowania, osób zainteresowanych pomocą, problemu i oczekiwań klienta/ów. Skutkują one podjęciem decyzji co do kontynuacji oraz zawarciem kontraktu terapeutycznego. Zwyczajowo zawiera on przewidywaną liczbę, częstotliwość i formę spotkań, ustalone cele i zasady kontaktu terapeuta-klient. Treść zarówno konsultacji, jak i spotkań terapeutycznych jest objęta tajemnicą zawodową zgodnie z zasadami kodeksu etycznego psychoterapeutów. Terapia systemowa jest z założenia terapią krótkoterminową, przy uwzględnieniu specyfiki problemu klienta może trwać od kilku spotkań do około roku, półtora. Sesje terapeutyczne odbywają się raz na 2–3 tygodnie, w miarę postępowania procesu terapeutycznego odstępy między spotkaniami mogą być jeszcze dłuższe. Terapia odbywa się w gabinecie psychoterapeutycznym zapewniającym klientowi poczucie bezpieczeństwa i możliwość dystansowania się od problemu, wprowadzania różnic w swoje dotychczasowe myślenie. Charakterystyczne dla terapii systemowej jest też zlecanie eksperymentów związanych z obserwacją lub możliwością doświadczenia przez klienta użytecznych dla jego procesu terapeutycznego zmian. Terapia systemowa nie ogranicza się jednak jedynie do terapii rodziny - może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej oraz innych systemach problemowych. 


Psychiatra Bydgoszcz, Inowrocław
Konsultacje psychiatryczne pozwalają na identyfikację zaburzeń psychicznych ( np. nerwica, depresja ), wpływających na nieprawidłowe funkcjonowanie emocjonalne i społeczne człowieka. Umożliwia to podjęcie odpowiedniego leczenia i uzyskanie pomocy w powrocie do w pełni satysfakcjonującego życia. 

Zajęcia logopedyczne są oparte na indywidualnym planie terapii zaburzeń mowy, dostosowanym do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego dziecka czy osoby dorosłej. Na zajęciach wykorzystuje się nowoczesne metody oraz ciekawe pomoce dydaktyczne. Po każdym spotkaniu pacjent otrzymuje materiały oraz wskazówki do ćwiczeń w domu. 

Pomoc pedagogiczna ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami dotyczącymi rozwoju, zachowania i edukacji.

Polityka prywatności