"Mądry kompromis jest wart więcej
niż tysiąc zwycięstw." Gichin Funakoshi
mgr Agnieszka Mlicka psycholog, psychoterapeutalek. med. Krystyna Ochwat psychiatra, psychoterapeutadr Anna Wereszczyńska logopeda, oligofrenopedagog

W poszukiwaniu wspólnego znaczenia

Osiąganie konsensusu w najprostszej definicji polega na wypracowaniu wspólnego stanowiska przez wszystkich i dla wszystkich członków jakiejś grupy ludzi.

Ta przestrzeń internetowa zakłada nieco szersze spojrzenie na ten temat. Powstała ze spotkania osób zafascynowanych człowiekiem, jego troskami i marzeniami, jego relacją ze sobą samym i z innymi. Różne zawody (logopeda, pedagog, psychiatra, psycholog), różne punkty widzenia, a jednak przekonanie o konieczności wypracowania wspólnego spojrzenia na człowieka szukającego pomocy – pogrążonego we własnych dylematach lub poszukującego porozumienia i zgody ze swoim bliższym i dalszym otoczeniem.

Konsensus - terapia rodzinna, terapia małżeńska, depresja, logopeda, jąkanie, lęki - Bydgoszcz, Inowrocław.

Wszystko co doskonałe dojrzewa powoli

Istotne w naszej pracy z klientami jest przekonanie, że podstawowym motorem napędowym twórczego życia, jest wyznaczanie sobie celów motywujących do ciągłego rozwoju osobistego. Nikt z nas nie rodzi się absolutnie doskonały, często też osiągnięcie absolutnej doskonałości nie jest nawet możliwe, ale każdy krok w kierunku pełniejszego rozumienia siebie i innych daje satysfakcję i radość.
Polityka prywatności