"Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw." Albert Einstein
Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychiatrycznaDiagnoza logopedyczna i pedagogiczna

Diagnoza logopedyczna

Badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy oraz zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej podejmowane są po to, by mógł on wyrażać swoje myśli i uczucia. 

Diagnoza logopedyczna jest pierwszym i najważniejszym zadaniem logopedy, na podstawie którego wypowiada się on co do rokowania oraz zastosowania terapii odpowiedniej dla danej osoby. Zawiera odpowiedzi na trzy pytania: co, gdzie i dlaczego jest przyczyną patologicznej werbalnej i dźwiękowej realizacji. U dzieci polega na kompleksowym badaniu mowy oraz ocenie stanu mowy dziecka w stosunku do wieku. U młodzieży i osób dorosłych sprowadza się do całościowego badania mowy, określenia rodzaju zaburzeń mowy.

Logopeda Bydgoszcz

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna służy poznaniu i zrozumieniu dziecka, a także optymalizacji procesu jego wychowania i kształcenia. Jej celem jest:
Polityka prywatności