"Nie problem jest problemem, lecz to,
jak ludzie sobie z nim radzą." Virginia Satir
Psychoterapeuci
Cennik
Psychiatra
Cennik
Logopeda
Cennik

Logopeda i Oligofrenopedagog

Konsultacja diagnostyczna: logopedyczna/pedagogiczna 45 min 90zł
Terapia wad wymowy 45 min 80zł
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji 45 min 80zł
Ćwiczenia usprawniające mowę 45 min 80zł
Terapia jąkania 45 min 80zł
Interwencja terapeutyczna obejmująca stymulowanie rozwoju od noworodka do szóstego roku życia 45 min 80zł
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu 45 min 80zł
Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej 50 min 80zł
Wizyta domowa u dzieci i młodzieży - -


Cena terapii logopedycznej obejmuje materiały do ćwiczeń w domu.

Polityka prywatności