"Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw." Albert Einstein
Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychiatrycznaDiagnoza logopedyczna i pedagogiczna

Diagnoza psychologiczna

Osoba, która pragnie lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie swoje własne lub najbliższych (partnera, dziecka) udaje się często, by skonsultować swoje wątpliwości i niepokoje z psychologiem.

Diagnoza psychologiczna opiera się głównie na wnikliwej rozmowie, szczegółowym wywiadzie, obserwacji, a czasem również na badaniu testowym obszarów funkcjonowania człowieka, które stanowią kontekst dla zgłaszanych problemów (diagnoza inteligencji, rozwoju psychomotorycznego, osobowości). W przypadku testów punktem odniesienia do oceny stanu psychicznego są wystandaryzowane normy dla danej grupy wiekowej osoby badanej. W przypadku trudności i kryzysów związanych z momentem w cyklu życia człowieka lub rodziny odniesienie stanowi wiedza na temat prawidłowości rozwojowych.

Diagnoza psychologiczna może być celem samym w sobie lub wstępem do podjęcia psychoterapii, a więc procesu zmian zmierzających do poprawy jakości życia.

Psycholog Bydgoszcz, Inowrocław

Polityka prywatności