"Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw." Albert Einstein
Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychiatrycznaDiagnoza logopedyczna i pedagogiczna

Diagnoza psychiatryczna

Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, narażone jest na liczne obciążenia związane z tempem życia i czynnikami stresogennymi, w obszarach tj. praca zawodowa, relacje rodzinne czy sytuacja socjoekonomiczna. Sprzyja to występowaniu problemów, mogących być wskazaniem do poszukiwania pomocy specjalisty psychiatry. 

Wskazaniem do konsultacji i diagnostyki psychiatrycznej są np. zaburzenia snu, nadmierne zamartwianie się, uczucie przygnębienia, smutku, depresja, trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. 

Do innych wskazań należą: stany niepokoju, lęku, napady paniki, fobie, natręctwa, problemy w radzeniu sobie ze stresem. Stany te wywołują czasami, pozornie niezwiązane z zaburzeniami emocjonalnymi, objawy tj. bóle brzucha, biegunki, kłucia w klatce piersiowej, kołatania serca, duszności. 

Konsultacja i diagnostyka psychiatryczna są też wskazane, gdy występują zaburzenia odżywiania tj. napadowe objadanie się, prowokowanie wymiotów, nadmierne restrykcje pokarmowe. 

Niepokojącym sygnałem są zwykle zmiany dotychczasowego zachowania się człowieka (np. gdy staje się on drażliwy, wybuchowy, impulsywny, zaczyna izolować się od otoczenia) oraz gdy pojawiają się zachowania agresywne lub autoagresywne, problemy z koncentracją uwagi lub pamięcią. 

Diagnostyka psychiatryczna umożliwia identyfikację zaburzeń i pozwala na ustalenie planu właściwej pomocy. Może wiązać się z zaleceniami dotyczącymi podjecia leczenia farmakologicznego i/lub psychoterapii.

Psychiatra, Psychoterapia Bydgoszcz, Inowrocław

Polityka prywatności